Revize hromosvodů

HromosvodyHromosvody

Dle dnes platných norem ČSN EN je nutné mít na každou montáž nového hromosvodu projekt skutečného provedení. Pokud tento projekt nemáte, rádi Vám ho zajistíme u našeho externího spolupracovníka. Před tím s Vámi prokonzultujeme výběr materiálu a podrobné provedení hromosvodu.

V případě zájmu Vám uděláme několik cenových nabídek dle druhů použitého materiálu. Samozřejmostí je, že po instalaci hromosvodu předáme revizní zprávu o funkčnosti hromosvodu.

Chcete opravu nebo rekonstrukci stávajícího hromosvodu?

Po osobní obhlídce hromosvodu na Vašem objektu Vám vypracujeme cenovou nabídku na opravu (pokud bude možná) či celkovou rekonstrukci hromosvodu. U značně zkorodovaných součástí provedeme výměnu. U zkorodovaného ale funkčního drátu FeZn provedeme ochranný nátěr, který prodlouží životnost hromosvodu. Oprava či rekonstrukce bude opět zakončena vystavením revizní zprávy o funkčnosti hromosvodu.

Chcete revizi stávajícího hromosvodu?

Zkontrolujeme, zda byly respektovány stanovené podmínky a dodrženy montážní postupy pro ochranu před bleskem. Je nutné zkontrolovat, zda hromosvod odpovídá projektové dokumentaci zpracované podle norem ČSN EN, zda všechny součásti hromosvodu jsou v dobrém stavu a nejsou porušeny korozí. Dále je nutné zkontrolovat zda všechny vodivé časti na střeše, jsou připojeny k hromosvodu, nebo dostatečně chráněny oddálenými jímači (včetně okapů, antén, komínů, atd.). Důležitým krokem revize hromosvodů je měření zemních odporů uzemnění.

Kontaktujte nás

Máte zájem o naše služby, nebo jen dotaz?
Neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo pomocí poptávkového formuláře.